De Alzheimer Code – Sensibiliseren

De Alzheimer Code is een titel die lijkt te suggereren dat er een pasklare sleutel, een paswoord of een aantal bruikbare richtlijnen bestaat om toegang te krijgen tot de wereld van dementie. Dat is natuurlijk (nog) niet zo. De Alzheimer Code wil de nieuwsgierigheid wekken en vooral meer aandacht vragen voor wat de aandoening van de eeuw lijkt te worden. Op dit ogenblik telt Vlaanderen bijna 120.000 mensen met dementie. Dat aantal groeit gestaag aan.

In afwachting van een code voor het ‘oplossen’ of, beter nog, het voorkomen van dementie, is het zaak om de mensen die ermee te maken krijgen zo goed mogelijk, met zo veel mogelijk respect op te vangen en te begeleiden. Mensen met dementie horen niet in het verdomhoekje. Al te vaak worden ze nog gestigmatiseerd of als hopeloos infantiel beschouwd. Een persoon met dementie is een mens met wensen, gevoelens en voorkeuren. Met behoefte aan contact.

De boodschap van De Alzheimer Code is duidelijk: mensen met dementie tellen mee!

De Alzheimer Code wil deze boodschap breed verspreiden. Bijna iedereen krijgt immers vroeg of laat te maken met dementie, rechtstreeks of onrechtstreeks.

De Alzheimer Code onderschrijft de in 2011 opgestarte campagne Vergeet dementie, onthou mens.

 

Infostanden:

Naar aanleiding van de Werelddag Dementie op 21 september brengen vele bibliotheken dementie onder de aandacht door middel van infostands, herinneringskoffers …

Wie meer informatie over dementie wenst, kan alvast terecht in:

Asse — Bibliotheek Asse
Grimbergen — Bibliotheek Grimbergen
Kapelle-op-den-Bos — Bibliotheek Kapelle-op-den-Bos
Londerzeel — Bibliotheek Londerzeel
Machelen — Bibliotheek Machelen
Meise — Bibliotheek Meise
Merchtem — Bibliotheek Merchtem
Opwijk — Bibliotheek Opwijk
Steenokkerzeel — Bibliotheek Steenokkerzeel
Vilvoorde — Bibliotheek Vilvoorde
Wemmel — Bibliotheek Wemmel
Zaventem — Bibliotheek Zaventem
Zemst — Bibliotheek Zemst